Townhall enVision UTM 2025 Schedule

3rd - 4th October 2021
Webex Session Day 1Webex Session Day 2

3rd OCTOBER 2021

Time : 8.30 am – 1.30 pm
Medium : Webex Application (Click the icon below for the link)

 

 

Masa

Aktiviti

Tempoh Masa

Tindakan

8.30 am – 9.00 am

Pendaftaran:

Para Jemputan, Ahli Pengurusan
Tertinggi Universiti

30 minit

Urusetia Seksyen Pengurusan Strategi

1) Puan Julia Bohari

2) Puan Nursyafeeka Zainuddin


Pengacara Majlis:

1) Puan Siti Norhana Miswan

09.00am – 09.05am

Bacaan Doa

5 minit

Pengarah Pusat Islam

09.05am – 09.10am

UTM Strategic Journey in the
Preparation of Strengthening enVision UTM 2025

5 minit

Seksyen Pengurusan Strategi

09.10 am – 09.40 am

Aluan oleh YBhg. Datuk Naib
Canselor

30 minit

Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad
Fauzi Ismail

Naib Canselor UTM

09.40 am – 10.10 am

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
TNC (A&A)

30 minit

Prof. Sr. Dr. Hishamuddin bin Mohd. Ali

Timbalan Naib Canselor (A & A)

10.10 am – 10.40 am

Sesi Dialog
bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

10.40 am – 11.10 am

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
TNC (P&I)

30 minit

Prof.
Dr. Rosli bin Md. Illias

Timbalan Naib Canselor (P &
I)

11.10 am – 11.40 pm

Sesi Dialog
bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

11.40 pm – 12.10 pm

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
TNC (HEP)

30 minit

Prof. Dr. Shamsul bin Sahibuddin

Timbalan Naib Canselor (HEP)

12.10 pm – 12.40 pm

Sesi Dialog
bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

12.40 pm – 01.00 pm

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
TNC (P)

30 minit

Prof. Ts. Dr. Mohd
Hamdan bin Ahmad

Timbalan Naib Canselor (P)

01.00pm – 01.30 pm

Sesi Dialog
bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

1.30 pm

Bersurai

4th OCTOBER 2021

Time : 8.30 am – 4.00 pm
Medium : Webex Application (Click the icon below for the link)

 

 

Masa

Aktiviti

Tempoh Masa

Tindakan

08.00 am – 08.30 am

Pendaftaran:

Para
Jemputan, Ahli Pengurusan Tertinggi Universiti

30 minit

Urusetia
Seksyen Pengurusan Strategi

1) Puan Julia Bohari

2) Puan Nursyafeeka
Zainuddin

Pengacara Majlis:

1) Puan
Siti Norhana Miswan

08.30 am – 08.35 am

UTM Strategic Journey in the
Preparation of Strengthening enVision UTM 2025

5 minit

Seksyen Pengurusan Strategi

08.35 am – 09.05 am

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
Pendaftar

30
minit

Encik Abdul Razib bin Hj.
Shahuddin

Pendaftar

09.05 am – 09.35 am

Sesi
Dialog bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

09.35 am – 10.05 am

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
Bendahari

30
minit

Tuan Hj.
Abu Bakar bin Mohd

Salleh @ Ahmad

Bendahari

10.05 am – 10.35 am

Sesi
Dialog bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

10.35 am – 11.05 am

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan
Perpustakaan

30
minit

Puan Nor Asikin binti
Mohamad

Ketua Pustakawan

11.05 am – 11.35 am

Sesi
Dialog bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

11.35 am – 12.05 pm

Pembentangan
Pelan Strategik Jabatan UTMDigital

30 minit

Encik Nik Kamal Izuddin
bin Nik Ibrahim

Menjalankan Tugas
Pengarah

UTMDigital

12.05 pm – 12.35 pm

Sesi Dialog bersama
Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

12.35 pm – 2.00 pm

Rehat – Bersambung Sesi Petang

90 minit

2.00 pm – 2.30 pm

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan Harta Bina

30 minit

Encik Abdol Fattah bin Abu Bakar

Pengarah Jabatan Harta Bina

2.30 pm – 3.00 pm

Sesi Dialog
bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

3.00 pm – 3.30 pm

Pembentangan Pelan Strategik Jabatan Canseleri

30 minit

Encik Jaffrey bin Samsul Bahrin

Ketua Pentadbiran Canseleri

3.30 pm – 4.00 pm

Sesi Dialog
bersama Warga UTM

30 minit

Semua

Diketuai Ketua Jabatan

4.00 pm

Bersurai